home resort

home resort
Home Resort Venezia Beach – Nơi nhà là Resort

Home Resort Venezia Beach – Nơi nhà là Resort

Sau 2 năm trải qua đại dịch Covid, việc lựa chọn một nơi cư trú gắn liền với chăm sóc sức khỏe là điều ưu tiên của các gia đình. Theo đó, ở giai đoạn 2, dự án Venezia Beach đã xây dựng mô hình Home Resort; nhằm mang đến sự kết hợp linh hoạt ...


Liên hệ